PULA: Velike uštede energije u zgradama obnovljenim putem programa FZOEU i Dolcevite

Foto: Pixabay

Uz nedavno započetu energetsku obnovu višestambene zgrade Sv. Polikart 7, Splitska 8 i Rimske centurijacije 9 u tijeku i energetska obnova zgrade na adresi Bastijanova 2. Okončanjem energetske obnove stanari Bastijanove 2 imat će niže režijske troškove za više od 60 posto, a to će se postići toplinskom izolacijom fasadnih zidova, stropa podruma, krova, te zamjenom kompletne postojeće drvene stolarije novom aluminijskom stolarijom.

– Osim što će se stanari imati znatno niže režijske troškove u obnovljenoj zgradi, u velikoj mjeri su rasterećeni u sufinanciranju same obnove. Zadovoljan sam što stanari uviđaju prednosti koje im nudi ovakav modalitet energetske obnove kojom im se u konačnici povećava kvaliteta življenja i vrijednost nekretnina, kazao je direktor Castrum Pula 97. d.o.o. Aleksandar Matić, napominjući kako se ovakvim zahvatima ujedno i štiti okoliš. Matić je najavio i nastavak započetih aktivnosti koje provodi stručni tim Castruma na pripremi dokumentacije za nove natječaje koje će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisati u 2016. godini.

Vrijednost investicije energetske obnove zgrade Bastijanova 2 iznosi oko 450 tisuća kuna, od čega Fond sudjeluje u sufinanciranju do 40 posto opravdanih troškova energetske obnove te sto posto u izradi projektne dokumentacije, Grad Pula sufinancira radove putem projekta Dolcevita a ostatak vrijednosti snose suvlasnici zgrade.
Izvođač radova je građevinska firma Sejo gradnja d.o.o. iz Pule, a planirani rok završetka je 30. travanj 2016. godine, javlja Grad Pula.